Thiết kế nội thất căn hộ 70m2 Royal Park – C Trâm

Thiết kế nội thất căn hộ 70m2 Royal Park

Khách Hàng : Chị Trâm.