Thiết kế nội thất nhà a/c Hiền Tấm căn 1705 – CT2 – CC Cát tường Eco

FuFa Design phụ trách thiết kế, thi công toàn bộ nội thất nhà anh chị Hiền Tấm căn 1705 – CT2 – Chung cư Cát tường Eco – Bắc Ninh.